فرزندان خود را چگونه تربیت کنیم تا نمازخوان شوند...

شهید مرتضی مطهری معتقد بود که فرزندان را باید از سن هفت سالگی به صورت تمرینی با نماز آشنا کرده و با انواع تشویق‌ها، روح عبادت و نماز به ویژه در مساجد را در وجودشان پرورش داد. شهید آیت‌الله مرتضی مطهر...