بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)


اعضای کمیسیون عمران مجلس ظهرامروز با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) از مجموعه شهر فرودگاهی و ترمینال سلام بازدید کردند.

لینک منبعپاسخ دهید