بیست دومین شماره نشریه آسمانی ها منتشر شد

pdf-1 pdf-2  pdf-3pdf-1

 

 

مجله فرهنگی و اجتماعی آسمانی ها با مطالب متنوع  توزیع در کلیه ایر لاین های مطرح داخلی کشور  دفاتر هواپیمایی و گردشگری هتلها سراسر کشور پذیرش آگهی و اشتراک با تخفیف استثایی از سراسر کشور مستقیم ۰۹۱۹۲۷۰۲۴۴۶تلگرام   ۰۹۱۹۹۰۳۴۰۰۷پاسخ دهید