همایش تخصصی گرامیداشت امام زاده واجب تعظیم محمد نوربخش

 

همایش تخصصی گرامیداشت امام زاده واجب تعظیم محمد نوربخش از نوادگان امام جعفر صادق علیه السلام با حضور بخشدار محترم کن ، اساتید حوزه و دانشگاه، ریس اداره اوقاف غرب تهران و تنی چند از مردم سولقانپاسخ دهید