مراسم روز خبرنگار با حضور ریس مجلس برگذار میگردد

0
8
Spread the love

فردا چهارشنبه ریس مجلس بمناسبت روز خبرنگار با اصحاب رسانه و خبرنگاران دیدار خوامد کرد در این دیدار خبرنگاران دیدگاه ها و مشکلات و نظرات خود را بیان

می کنندمشروح این دیدار در روزهای آینده منتشر خواهد شد