تماس با ما

Spread the love

برای تماس با نشریه های فرهنگی آسمانی ها  و فرزندان آسمانی با ایمیل زیر مکاتبه نمایید:

asemaniha1392@gmail.com

تماس مستقیم با سردبیرسید وحید احدی نژاد ۰۹۱۰۹۹۰۹۹۴۰

سروش . وات ساپ .تلگرام۰۹۲۱۰۲۰۵۲۹۹

امور ویژه خبرنگاران۰۹۱۹۳۱۷۲۵۷۸٫۹

هماهنگی جهت اعزام تیم خبری سراسر کشور : ۰۹۱۰۹۹۰۹۹۴۰

فکس دفتر جهت اعلام همکاری تهیه خبر وجذب خبرنگار از سراسر کشور

۰۲۱۲۲۴۶۱۳۰۰