درباره ما

درباره نشریه آسمانی ها

نشریه های فرهنگی و اجتماعی آسمانی ها و فرزندان آسمانی به صاحب امتیاز موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ارگ سپاهان نصف جهان در زمینه فرهنگی اجتماعی و علوم قرآنی چاپ و با همکاری موسسات فرهنگی و قرآنی در سراسرکشور توزیع میگردد از این رو  آمادگی همکاری در خصوص پوشش خبری و انعکاس مراسمات و برنامه های فرهنگی و قرآنی را در سراسر کشور وجود دارد جهت اعزام خبرنگارو عکاس و پوشش خبری با شمارهای این نشریه در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمایید