خانه صفحه اصلی کوره آجرپزی

کوره آجرپزی
آجرپزخانه در شهر چهاردانگه محدوده شهرک گلدسته واقع شده است.20کوره آجرپزی تنها در محدوده شهرک گلدسته چهاردانگه وجود دارد 18ساعت طول می‌کشد تا خشت خامی در کوره آجر‌پزی به خوبی پخته شود و آجرهای پخته شده از کوره بیرون آورده شوند. بعد از این مدت، کارگر‌ها و دستگاه‌ها دست به کار می‌شوند تا آجر‌ها دوباره روی هم در کوره قرار بگیرند تا پخته شود.لینک منبع

ثبت شرکت سئو سایت

داغ‌ترین مطالب