گلستان

واعظی: کشور به کارگاه بزرگ سازندگی تبدیل شده است

به نقل از ایرنا - رییس دفتر رییس جمهوری گفت که با وجود مشکلات و تنگناهای اقتصادی به سبب تحریم‌های ظالمانه آمریکا، کشور به...