» اخبار جدید » اقامه نماز بر پیکر شهید سردارزاهدی
اخبار جدید - دیدار - رهبر انقلاب

اقامه نماز بر پیکر شهید سردارزاهدی

۱۸ فروردین ۰۳ 3۰64

https://www.leader.ir/fa/pictures/album/2681/grid?img=81244_693.jpg
https://www.leader.ir/fa/pictures/album/2681/grid?img=8_521.jpg
https://www.leader.ir/fa/pictures/album/2681/grid?img=81286_429.jpg

به این نوشته امتیاز بدهید!

سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس

  • ×

    با ما در ارتباط باشید