» مطالب گذشته » تکنیک های اصلی والیبال پایه/ میلاد اکبریان مربی موفق والیبال .تیم اتحاد
مطالب گذشته - ورزشهای رزمی

تکنیک های اصلی والیبال پایه/ میلاد اکبریان مربی موفق والیبال .تیم اتحاد

۲۳ شهریور ۹۵ 14۰474

photo_2016-09-13_13-55-50میلاد  اکبریان مربی موفق والیبال

همانطوری که تمامی ورزشها باید از پایه مورد توجه قرار بگیرد رشته ی جذاب والیبال هم جدا از سایر ورزشها نمی باشد پایه از اساس در ورزش مهم ترین عمل میباشد ودر حقیقت سن شروع تمرینات والیبال از ۱۰تا۱۲سالگی است تخصصی شدن در ان ۱۵تا۱۶سالگی و اوج عملکرد از ۲۲تا۲۶سالگی است که البته تمامی این موارد میتواند یک سری اعداد و ارقام باشد لذا میتوان زودتر شروع کرد و این موضوع هم ثابت شده که اوج عملکرد را به علم ورزش و تجربه بیشتر نگه داشت
والیبال پایه از چندین تکنیک پیروی می کند
۱-تکنیک پنجه ۲-ساعد۳-سرویس۴-ابشار
پنجه :دقیق ترین و مهمترین تکنیک والیبال است اموزس تکنیک پنجه سه محور اصلی مانند وضعیت بدن ،وضعیت دست ها(قبل،هنگام وپس از ضربه به توپ)
تکنیک ساعد :از این تکنیک غالبا جهت دریافت توپ هایی که سرعت بالایی دارند استفاده می شود
عوامل مهم در تکنیک ساعد
یک گارد مناسب برای دریافت توپ ۲-کنترل توپ مرحله دریافت ومرحله ارسال
تکنیک سرویس: به جریان انداختن توپ ازمحل مجاز زمین توسط بازیکن برطبق مقررات خاص
سرویس دو نوع است؛
سرویس ساده ،سرویس تنیسی (ابشاری)
مراحل تکنیک ابشاری
۱-مرحله حرکت۲-مرحله پرش۳-مرحله ضربه به توپ۴-مرحله فرود به زمین
تکنیک هایی نظیر تکنیک دفاع روی تور تکنیک توپ گیری وتکنیک پاس
۱-برای اموزش نواموز از جذابیتهای بدون توپ ویادگیری گاردها و گارد اولیه شروع می کنیم که یکی ازعوامل بسیار مهم اموزش صحیح گاردهای اولیه درهر حرکت می باشد به عنوان مثال برای اموزش پنجه ابتدا باید گارد اولیه ایستادن و جایگیری مناسب واستفاده از دست و پا در گارد را برای دریافت وارسال توپ وبعداز این نوع قرارگرفتن دستها در بالای پیشانی و جابجای ها را به نواموز اموزش کامل می دهیم
۲-به سراغ اشنایی باتوپ میرویم اجازه میدهیم نواموز با توپ ارتباط کامل برقرار کند و با چند تمرین اشنایی با توپ کم کم به سراغ انجام کارهای توپی و تمرینات پایه برای انجام تکنیک های پنجه میرویم
۳-پس از اموزش کامل تکنیک پنجه به سراغ تکنیک ساعد رفته و روی گاردهای پایین و مخصوص ساعد کار میکنیم .
۳-در اموزش اولیه سرویس زدن ساده را در دستور کار قرار میدهیم و این تکنیک هم مانند تمام تکنیک ها ،اموزش گارد اولیه وانجام کار با توپ و زدن سرویس ساده روی گارد میباشد
۴-کم کم بعداز اموزشهای اولیه به سراغ اموزش نوع زدن ضربه های تنیسی روی گارد اموزش گامها ،برای اسپک اموزش گام پایه استپ برای اسپک نوع دفاع ها و جابجایی زیر تور برای دفاع و…
همچنین در اموزش های اولیه می توان به نکات مهمی چون منطقه زمین و اموزش چرخش زمین وچرخش بازیکنان در زمین و اموزش جایگیری بازیکنان در زمین که به دو صورت wوu اانگلیسی است اشاره کرد و این دو نوع جایگیری و چرخش را به صورت ساده و اولیه میتوان به نو اموز پایه اموزش و انتقال کامل داد

photo_2016-09-13_14-11-29

صعود تیم اتحاد (شمال غرب) به نیمه نهایی و قرار گرفتن جزو چهار تیم برتر لیگ توابع
نام باشگاه: اتحاد
مربی :میلاد اکبریان
اسامی بازیکنان به ترتیب شماره :
۱-کمیل یزدانی
۲-سعید فرجی
۳-عباس نوروزی
۴-سعید حسینزاده
۵-عارف علی محمدی
۶-محمد سرشار
۷-فرنام مسعودی
۸-رضا نوازنده
۱۰-محسن جیریایی
سعیدشهباززاده
سیدمهدی  حسینی
محمدجباری
علی ستاری
مهدی وجکانی
کسری خسروی

به این نوشته امتیاز بدهید!

سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس

  • ×

    با ما در ارتباط باشید