خانه سیاسی نمایندگان از پاسخ وزیر نیرو درباره مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان قانع...

نمایندگان از پاسخ وزیر نیرو درباره مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان قانع نشدند

صحن علنی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان طرح سوال از وزیر نیرو درخصوص مشکلات حقابه کشاورزان شرق اصفهان و عدم جاری شدن حقابه آنها در رودخانه زاینده رود طی سال جاری با 114 رأی موافق، 96 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه از توضیحات وزیر  قانع نشدند.

مسعود پزشکیان در جریان سوال از وزیر نیرو، اظهار داشت: پس از بررسی آراء در هیات رییسه مشخص شد برای قانع کننده بودن توضیحات وزیر نیاز به نصف به علاوه یک رای نمایندگان وجود داشته که بنابراین نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند.

گفتنی است نورمحمد تربتی نژاد سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در توضیح طرح سوال حسن کامران دستجردی از رضا اردکانیان گفت: در اجرای ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق با حضور وزیر محترم نیرو و نماینده محترم سوال کننده، در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 21/ 1/ 97 این کمیسیون مطرح و پس از استماع توضیحات حسن کامران نماینده سوال کننده و پاسخ‌های اردکانیان وزیر نیرو و نظر به عدم اقناع نماینده سوال کننده از پاسخ‌های ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سوال را منطقه‌ای تشخیص داد و مستند به بند (4) ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، راه‌حل پیشنهادی ذیل به موجب نامه شماره 11471 مورخ 18/ 2/ 97 جهت بررسی به هیئت رئیسه تقدیم گردید.پیشنهاد:

موضوعی در هیئتی متشکل از نماینده سوال کننده، وزرای نیرو و کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری، رئیس کارگروه آب این کمیسیون و نماینده ناظر مجلس در شورای عالی آب مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

متعاقب امر، نظر به عدم نتیجه‌بخشی مساعی هیئت رئیسه در حل و فصل موضوع و عدم وصول سوال منطقه‌ای در جلسه علنی مورخ 13/4/97 گزارش نهایی سوال مستند به بند (3) ماده (209) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد./

داغ‌ترین مطالب