زنجان

اجتماعی زنجان قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی

طرح مجلس به دنبال برخورد با تار موی دختر نوجوان ما نیست، البته بر سامان‌دهی بر حجاب اثر دارد

۷ فروردین ۰۲۰ 81

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی  گفت: ما در سال‌های گذشته با پدیده برهنگی و بی‌عفتی مواجه نبودیم که قانون مربوط به آن تدوین شود و قطعاً برای حاکم شدن آرامش در جامعه باید با برهنگی و بی‌عفتی برخورد کنیم و فرهنگ چند هزار ساله ما رفتارهای بی‌عفتی را در سطح جامعه نمی‌پذیرد. و قانونی که مجلس و مسئولان در پی آن هستند این است که مقررات بازدارنده‌ای داشته باشیم که مقابل آن […]

×

با ما در ارتباط باشید