یزد

اختصاص ۸۰۰ میلیارد ریال به منظور رفع مشکلات دستگاه قضایی استان یزد

گزارش سفر آیت الله رییسی به استان یزد رئیس دستگاه قضا: مبارزه خستگی ناپذیر و بی امان با...