• روایت نکنیم، روایتمان می‌کنند

    مجله فارس‌پلاس؛ رضا آزاد: در اواخر سال ۹۷ کتابی با عنوان «نقاشی قهوه‌خانه» منتشر شد که حاوی خاطرات کاظم دارابی بود. دارابی پس از حادثه‌ای که در قهوه‌خانه میکونوس آلمان در سال ۱۳۷۱ اتفاق می‌افتد، به دست داشتن در...

  • پرده اول دادگاه میکونوس

    خبرگزاری فارس ـ تاریخ: کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» نوشته محسن کاظمی به بیان خاطرات «کاظم دارابی» دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان می‌پردازد که از طرف دادگاه آلمان به‌ عنوان متهم اصلی این ماجرا شناخته می‌شد. او در این...

  • روزی که رضاشاه آروزی مرگ کرد

    مجله فارس‌پلاس؛ رضا آزاد: خاطرات و یادداشت‌های امیراسدالله علم طی ۲۰ سال گذشته و به مرور منتشر شد. این خاطرات توسط علم و به صورت روزنوشت طی سال‌های ۴۶ تا ۵۶ نوشته و در یکی از بانک‌های سوئیس‌ نگهداری می‌شده است....