• پرده اول دادگاه میکونوس

    خبرگزاری فارس ـ تاریخ: کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» نوشته محسن کاظمی به بیان خاطرات «کاظم دارابی» دانشجو و تاجر ایرانی مقیم آلمان می‌پردازد که از طرف دادگاه آلمان به‌ عنوان متهم اصلی این ماجرا شناخته می‌شد. او در این...

  • روزی که رضاشاه آروزی مرگ کرد

    مجله فارس‌پلاس؛ رضا آزاد: خاطرات و یادداشت‌های امیراسدالله علم طی ۲۰ سال گذشته و به مرور منتشر شد. این خاطرات توسط علم و به صورت روزنوشت طی سال‌های ۴۶ تا ۵۶ نوشته و در یکی از بانک‌های سوئیس‌ نگهداری می‌شده است....

  • انفعال پژوهشگران ایرانی در قضیه میکونوس

    خبرگزاری فارس ـ تاریخ: محسن کاظمی نویسنده کتاب «نقاشی قهوه خانه» در مقدمه کتاب به پیش‌فرضی که عموما اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران از دادگاه میکونوس ساخته اشاره کرده است. خبرگزاری فارس برای معرفی این کتاب که در ...