» اجتماعی » جزئیات تعطیلی مدارس استان زنجان در روز دوشنبه اعلام شد
اجتماعی - استان ها - استانها - اقتصادی - حقوقی و قضائی - سلامت - سیاسی - فرهنگی - ورزشی

جزئیات تعطیلی مدارس استان زنجان در روز دوشنبه اعلام شد

۲۳ بهمن ۰۱ 3۰55

مدیریت بحران استانداری زنجان جزئیات تعطیلی مدارس شیفت صبح استان زنجان را در روز دوشنبه اعلام کرد.مقاله اصلی

به این نوشته امتیاز بدهید!

aadmin

  • ×

    با ما در ارتباط باشید