دانشگاه

بودجه خوبی به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت

وزیر علوم: بودجه خوبی به دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری تعلق نگرفت وزیر علوم با تاکید بر اینکه برای سال ۹۹ بودجه خوبی به دانشگاه ها، مراکز...