البرز

ملاقات چهره به چهره رئیس عدلیه با صنعتگران

قول مساعد برای جذب 6 هزار کارگر طی ملاقات چهره به چهره رئیس قوه قضائیه با تعدادی از صنعتگران البرزی، این افراد مشکلات و موانع...