خانه استان ها آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

طرح اتصال پتروشیمی تبریز به خط اتیلن غرب افتتاح شد

با حضور رییس دفتر رییس جمهوری به نقل از ایرنا - طرح اتصال پتروشیمی تبریز به خط اتیلن غرب در میاندوآب امروز پنجشنبه با حضور...