تذکرات کتبی نماینده مبارکه به وزیر فرهنگ ارشاد

 

 

zahrasaeediphoto_2016-08-16_01-20-55

 

 

نادر قاضی‌پور، زهرا سعیدی، شهاب نادری، اکبر رنجبرزاده نمایندگان ارومیه، مبارکه، ارومانات و اسدآباد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص آئین‌نامه رتبه‌بندی خبرنگاران و تنظیم یک سویه که مورد اعتراض این قشر است و تسریع در پیگیری بیمه خبرنگاران و امنیت شغلی آنان تذکر دادندپاسخ دهید